GIAODUCVIETNAM

Tri thức khởi nguồn mọi thành công

  • CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
  • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005,…

  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP I. MỤC TIÊU: Khóa học bồi dưỡng các kiến thức tổng quát và cơ bản nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán thuộc các thành phầ, tổ chức kinh tế, mang lại hiệu quả trong hoạt động quản…

  • CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ VẬN TẢI CHỨNG CHỈ SƠ  CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Công văn 4171/ BGTVT – CT trước 31/12/2021 người điều hành doanh nghiệp vận tải phải tham gia NỘI DUNG HỌC LỚP SƠ CẤP VẬN TẢI…

  • ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
  • TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC- HÌNH THỨC HỌC TỪ XA Thực hiện Đề án Tuyển sinh năm 2024 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp phối kết hợp với Trường Đại học Mở tuyển sinh và đào tạo từ xa trình độ Đại học theo phương thức…