Hướng Dẫn Viên Du Lịch

  • Quy định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
  • 25/08/2015 - Hướng Dẫn Viên Du Lịch
  • QUY ĐỊNH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH             ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH Điều kiện chung cho Hướng dẫn viên du lịch Nội địa và Quốc tế 1/ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2/ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không…