Hướng Dẫn Viên Du Lịch

  • NGHIÊP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
  • 12/06/2024 - Hướng Dẫn Viên Du Lịch , Lịch khai giảng
  • CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH- ĐIỀU KIỆN ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14, đế lấy thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người học trái ngành thì bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế hoặc nội địa. ĐIỀU…

  • Quy định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
  • 25/08/2015 - Hướng Dẫn Viên Du Lịch
  • QUY ĐỊNH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH             ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH Điều kiện chung cho Hướng dẫn viên du lịch Nội địa và Quốc tế 1/ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2/ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không…