Lịch khai giảng

 • CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
 • 27/02/2020 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005,…

 • NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
 • 07/11/2019 - Đấu thầu , Lịch khai giảng
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ…

 • Đào tạo an toàn vệ sinh lao động
 • 15/08/2018 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
 •   ĐÀO TẠO AN TOÀN  VỆ SINH LAO ĐỘNG Công ty CP Giáo dục Việt Nam thông báo mới các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: –         Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý –         Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn thiết bị xe nâng –…

 • Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ
 • 06/10/2017 - Chứng chỉ , Lịch khai giảng , Tin tức
 • Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ ĐỘI TƯỢNG THAM DỰ: Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên…