Lịch khai giảng

 • NGHIÊP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
 • 12/06/2024 - Hướng Dẫn Viên Du Lịch , Lịch khai giảng
 • CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH- ĐIỀU KIỆN ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14, đế lấy thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người học trái ngành thì bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế hoặc nội địa. ĐIỀU…

 • CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
 • 10/06/2024 - Đào tạo nghề , Lịch khai giảng
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ VẬN TẢI CHỨNG CHỈ SƠ  CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Công văn 4171/ BGTVT – CT trước 31/12/2021 người điều hành doanh nghiệp vận tải phải tham gia NỘI DUNG HỌC LỚP SƠ CẤP VẬN TẢI…

 • CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
 • 27/02/2020 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005,…

 • NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
 • 07/11/2019 - Đấu thầu , Lịch khai giảng
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ…

 • Đào tạo an toàn vệ sinh lao động
 • 15/08/2018 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
 •   ĐÀO TẠO AN TOÀN  VỆ SINH LAO ĐỘNG Công ty CP Giáo dục Việt Nam thông báo mới các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: –         Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý –         Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn thiết bị xe nâng –…