Khóa học ngắn hạn

 • CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
 • 27/02/2020 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005,…

 • HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • 24/07/2019 - An toàn lao động
 • Đối Tượng Tham Dự: a. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính…

 • Đào tạo an toàn vệ sinh lao động
 • 15/08/2018 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
 •   ĐÀO TẠO AN TOÀN  VỆ SINH LAO ĐỘNG Công ty CP Giáo dục Việt Nam thông báo mới các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: –         Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý –         Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn thiết bị xe nâng –…

 • Nghiệp vụ đấu thầu
 • 19/02/2016 - Chứng chỉ , Lịch khai giảng , Nghiệp vụ Xây dựng , Tin tức
 • Lớp học đấu thầu, Nghiệp Vụ Đấu thầu Lớp học nghiệp vụ đấu thầu, cấp Chứng chỉ đấu thầu theo quy định        Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở…

 • Khóa học 5S
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC ĐÀO TẠO 5S   MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC – Khóa học giúp tăng năng suất lao động nhờ giảm được những lãng phí trong quá trình lao động và sản xuất. – Khóa học giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ cung cấp môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng. –…