Nghiệp vụ sư phạm

  • LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  • 13/08/2019 - Nghiệp vụ sư phạm
  • GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II, III Đối tượng tham dự Giảng viên chính hạng II: viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở GĐ ĐH có một số điều kiện sau: + Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo…