Nghiệp vụ sư phạm

  • LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  • 13/08/2019 - Nghiệp vụ sư phạm
  • GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II, III Đối tượng tham dự Giảng viên chính hạng II: viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở GĐ ĐH có một số điều kiện sau: + Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo…

  • NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  • 24/08/2016 - Nghiệp vụ sư phạm
  •  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC (Đào tạo theo Quyết định số 6042 /QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG – Giáo viên Tiếng Anh hiện đang giảng dạy tại các trường tiểu học. – Giáo viên Tiếng Anh đang giảng dạy ở…