HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

  1. Đối Tượng Tham Dự:

a. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

b. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

c. Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên  có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung học

3

4. Kinh phí và chương trình: Chi phí trên bao gồm : Chi phí học, tài liệu học, hóa đơn tài chính.

– Học viên mới: 3.500.000đ.

Học viên học lại bổ sung kiến thức: giảm 50%

Địa điểm học: Tại Hà Nội: 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội

Tại HCM: số 12 Trần Thiện Chánh, Q. 10. TP HCM

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0985 86 86 35 ( Ms Ánh- Phòng Đào Tạo)

Bài viết liên quan