Tin tức

  • Đào tạo an toàn vệ sinh lao động
  • 15/08/2018 - Khóa học ngắn hạn , Lịch khai giảng , Tin tức
  •   ĐÀO TẠO AN TOÀN  VỆ SINH LAO ĐỘNG Công ty CP Giáo dục Việt Nam thông báo mới các lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau: –         Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý –         Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn thiết bị xe nâng –…

  • Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ
  • 06/10/2017 - Chứng chỉ , Lịch khai giảng , Tin tức
  • Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ ĐỘI TƯỢNG THAM DỰ: Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên…