CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03

         CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT – BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc thi và cấp chứng chỉ tin học. Chứng chỉ  tin học mới đạt chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT sẽ thay thế cho tất cả các chứng chỉ tin học loại A,B,C cũ trước đây. Chúng tôi sẽ giúp các bạn dễ dàng có được chứng chỉ tin học đạt chuẩn

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

    • Các cá nhân có nhu cầu nâng cao trình độ, hoàn thiện hệ thống văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu
    • Chuẩn bị tham gia các kỳ thi  tuyển công chức, viên chức, chuyên viên, chuyên viên chính
    • Cán bộ công chức, viên chức và những người có nhu cầu

LỢI ÍCH CỦA HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TẠI ĐƠN VỊ CHÚNG TÔI CAM KẾT

  • Phôi đạt chuẩn quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cấp .
  • Đạt chuẩn đầu vào thi, xét tuyển công chức, nâng bậc, chuyển ngạch.
  • Chứng chỉ lưu hồ sơ gốc, công chứng toàn quốc.
  • Tận tâm – Uy tín – đúng hẹn.

Hiện nay chứng chỉ tin học theo thông tư 03 đã thay thế tất cả các chứng chỉ tin học A, B,C cũ. Để thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, để xét bổ nhiệm… Các anh chị đều cần chứng chỉ tin học chuẩn công nghệ thông tin theo TT 03.

Moị chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0985 86 86 35

Bài viết liên quan