Tin tức

  • Tuyển sinh lớp thư ký văn phòng tại Hà Nội
  • 25/08/2015 - Tin tức
  • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP 1- Kỹ năng soạn thảo văn bản nâng cao và thư tín giao dịch thương mại của người thư k ý. a-Kỹ năng soạn thảo văn bản. – Các hình thức văn bản hình thành trong hoạt động của các cơ quan tổ chức và…

  • Mở lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng
  • 06/08/2015 - Tin tức
  • THÔNG BÁO V/v mở lớp Nghiệp vụ văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng   (Đào tạo theo Thông tư 14/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Công chức chuyên ngành Văn thư)     I. Mục đích của lớp học Nhằm trang…