Lịch khai giảng

  • Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ
  • 06/10/2017 - Chứng chỉ , Lịch khai giảng , Tin tức
  • Khóa Học Văn Thư Lưu Trữ ĐỘI TƯỢNG THAM DỰ: Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên…