Lịch khai giảng

 • Nghiệp vụ đấu thầu
 • 19/02/2016 - Chứng chỉ , Lịch khai giảng , Nghiệp vụ Xây dựng , Tin tức
 • Lớp học đấu thầu, Nghiệp Vụ Đấu thầu Lớp học nghiệp vụ đấu thầu, cấp Chứng chỉ đấu thầu theo quy định        Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở…

 • Lịch khai giảng lớp sơ cấp nghề tháng 2
 • 26/01/2016 - Lịch khai giảng
 • TT NGHỀ ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ CA HỌC KHAI GIẢNG PHỤ TRÁCH 1 Kỹ thuật chế biến món ăn (Món Á, Âu, Chay) 3 tháng 4,000,000 Sáng 2/4/6 22/02/2016 Ghi chú: – Học phí trên đã bao gồm Nguyên vật liệu thực hành, tài liệu học tập.   Mọi thông tin xin vui…

 • Lịch khai giảng các khóa học ngắn hạn tháng 2/2016
 • 16/11/2015 - Lịch khai giảng , Tin tức
 • LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 2/2016 TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 1 Văn thư lưu trữ (xem nội dung đào tạo) K1:23/2/2016 K2:14/3/2016 2.200.000 Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN 2 Thư ký văn phòng (xem nội dung đào tạo) K1:14/13/2016 1.800.000 Tối 2-4-6 Thứ…

 • Lịch khai giảng các chương trình học
 • 22/08/2015 - Lịch khai giảng
 • TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 1 Văn thư lưu trữ (xem nội dung đào tạo) K1:23/8/2015 2.200.000       Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN   2 Thư ký văn phòng (xem nội dung đào tạo) K1:23/8/2015 1.800.000 Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN   3…