Đấu thầu

  • NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
  • 07/11/2019 - Đấu thầu , Lịch khai giảng
  • THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN, CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU QUA MẠNG – Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ…