Khóa ISO 14001:2004

Giá: 1,200,000 đ

KHÓA HỌC NHẬN THỨC HTQL MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004

images (3)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 Khóa học này giúp cho học viên có những kiến thức cơ bản, hiểu được lý thuyết và cách thực hành trong công tác xây dựng & áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001- 2004. Điều này nhằm nâng cao trình độ về Quản lý Môi trường, đem lại kết quả tốt nhất đối với việc kiểm soát được những ảnh hưởng của Môi trường do các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

Tất cả các cán bộ công nhân viên trong các cơ quan, tổ chức, các công ty, doanh nghiệp nên tham gia khóa học này để tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Hệ thống Quản lý Môi trường giúp tổ chức, doanh nghiệp có được những kiến thức chuẩn về bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Nội dung về Giới thiệu ISO 14001: 2004
Nội dung về Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến môi trường theo ISO 14001:2004
Nội dung về Hệ thống quản lý môi trường- các yêu cầu
Nội dung về Cách tiếp cận để xây dựng Hệ thống quản lý môi trường
Nội dung về Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý môi trường
Nội dung về Xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 14001:2004……….

THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ:
Thời gian học: 2 ngày
Học phí: 1.200.000đ/học viên (Bao gồm tài liệu, chứng chỉ , teabreak)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:
Tờ khai thông tin ( Theo mẫu của Trung tâm)
2 ảnh 3×4, 1 CMT photo

CÁC KHÓA HỌC ISO
♦ Khóa học Nhận thức ISO 9001:2008
♦ Khóa học Nhận thức ISO 14001:2004
♦ Khóa học Nhận thức ISO 18001:2007
♦ Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008
♦ Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2004
♦ Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 18001:2007

THÔNG TIN LIÊN HỆ
»Phòng Đào tạo: Hoàng Ánh: 0985 86 86 35

Bài viết liên quan