Khóa học ISO 18001:2007- OHSAS

KHÓA HỌC NHẬN THỨC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN HTQL AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001:2007

18001

Vấn đề an toàn Sức khỏe Nghề nghiệp là yếu tố được coi trọng hàng đầu hiện nay, điều này rất cần được quan tâm và nhận thức cao trong tất cả các loại hình tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt trong khối các doanh nghiệp về sản xuất.

MC ĐÍCH KHÓA HC:
Khóa học giúp cho học viên nắm vững những yêu cầu chung của bộ tiêu chuẩn OHSAS ISO 18001:2007- Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
Khóa học nâng tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và sự tham gia của mỗi nhân viên vào trong Hệ Thống Quản Lý của Doanh nghiệp.

ĐI TƯỢNG THAM D:
Tất cả các cán bộ công nhân viên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nên tham gia khóa học này để tìm hiểu về những kiến thức cơ bản hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp giúp Doanh nghiệp có được những kiến thức chuẩn về bộ tiêu chuẩn OHSAS ISO 18001: 2007.

LI ÍCH CA KHÓA HC:
Khóa học cung cấp những khái niệm và nguyên tắc về Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
Công việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được cải thiện và nâng cao hiệu quả như thế nào khi áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
Các nguyên tắc nào trong Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp sẽ hỗ trợ và giúp bạn trong công việc như thế nào.
Cấu trúc chính của bộ tiêu chuẩn OHSAS ISO 18001:2007
Giúp các doanh nghiệp hiểu được nội dung chính của tiêu chuẩn.
Lý do vì sao cần áp dụng Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp – Những mục tiêu và lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp

THI GIAN VÀ HC PHÍ:
Thời gian học: 2 ngày
Ngôn ngữ học và ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt
Học phí: 1.200.000đ/học viên (Gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak)

CÁC KHÓA HC ISO
♦ Khóa học Nhận thức ISO 9001:2008
♦ Khóa học Nhận thức ISO 14001:2004
♦ Khóa học Nhận thức ISO 18001:2007
♦ Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008
♦ Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2004
♦ Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 18001:2007

THÔNG TIN LIÊN H
»Phòng Đào tạo: Hoàng Ánh: 0985 86 86 35

Bài viết liên quan