Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Báo Chí

 LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ 

Căn cứ Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học trong việc nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về quy trình, cách thức xây dựng một tác phẩm báo chí; cung cấp các kỹ năng cơ bản trong công tác làm báo như: kỹ năng phỏng vấn, viết tin, viết phóng sự cho báo in, báo phát thanh truyền hình và báo điện tử. Chúng tôi  thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí như sau:

 1. Đối tượng: 

  Người làm việc trong các cơ quan báo chí và truyền thông, các cá nhân có bằng tốt nghiệp THPT trở lên có nhu cầu học về nghiệp vụ báo chí.

 2. Hồ sơ bao gồm: 

  • 01 Phiếu đăng ký học
  • 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (công chứng)
  • 01 giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD (công chứng)
  • 02 ảnh 4×6 cm

Chứng chỉ:

Sau khi học xong học viên được cấp chứng chỉ Đào tạo theo quy định.

Moị chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0985 86 86 35 (Ms Hoàng Anh- Phòng Đào Tạo)

Bài viết liên quan