LỚP KIỂM TOÁN , THẨM TRA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KIỂM TOÁN, THẨM TRA CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

 1. Đối tượng tham gia

  Phục vụ các Công ty Kiểm toán độc lập và Các đơn vị thẩm tra Báo cáo quyết toán – Trường hợp không thuê Kiểm toán; đồng thời cũng phục vụ các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trong công tác xác định chi phí đầu tư xây dựng của Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

 2. Nội dung các chuyên đề:

  Chương trình áp dụng, đáp ứng trực tiếp các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Phù hợp với quy định đổi mới của Nghị định 99/2021/NĐ-CP.

 3. Thời gian học

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng

 • Giám sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát xây dựng công trình giao thông;
 • Giám sát xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
 • Tư vấn thiết kế…….

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Điện thoại hoặc Zalo: 0985 86 86 35- Hoàng Anh

Bài viết liên quan