Đào tạo nghề

  • Nghiệp vụ nghề cấp dưỡng
  • 29/08/2015 - Đào tạo nghề
  • KHAI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGHỀ CẤP DƯỠNG 1.Mục đích của lớp học: Giúp người học có kiến thức tổng quan về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng dụng cụ bếp công nghiệp, đặc điểm về tâm sinh lý của trẻ, biết chế biến các món ăn phù hợp, tác phong chuyên…

  • Bạn học nghề bảo mẫu ở đâu ?
  • 29/08/2015 - Đào tạo nghề
  • TUYỂN SINH LỚP BẢO MẪU 1.Mục đích của lớp học: Giúp người học có kiến thức cốt lõi và kỹ năng cơ bản trong công tác chăm sóc trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với sự phát triển giáo dục mầm non 2.Đối tượng: Là người có trình độ từ…