Nghiệp vụ sư phạm

  • Bồi dưỡng triết học sau đại học
  • 29/08/2015 - NV Triết học sau đại học
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG TRIẾT HỌC SAU ĐẠI HỌC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG   – Căn cứ công văn số 143/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 26/02/2014 Của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Triết học sau Đại học tại Công…