Danh sách khóa học
# Tên khóa học Gía Đăng ký
1 Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học đ
2 LỚP HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI CẦN THƠ 2,500,000 đ
3 học chứng chỉ nghề nấu ăn tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 4,000,000 đ
4 Học nghiệp vụ Bàn Bar tại đâu ? 2,500,000 đ
5 Khai giảng nghiệp vụ Buồng – Phòng 2,500,000 đ
6 Nghiệp vụ Lễ Tân Khách sạn 2,500,000 đ
7 Nghiệp vụ nghề cấp dưỡng 2,000,000 đ
8 Đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp nghề 1,800,000 đ
9 Đào tạo nghiệp vụ Văn thư lưu trữ 2,200,000 đ
10 ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 1,700,000 đ
11 Khóa ISO 14001:2004 1,200,000 đ
12 Khóa học ISO 9001:2008 1,200,000 đ
13 Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng 1,000,000 đ
14 Ôn thi B1, B2, C1 Khung tham chiếu Châu Âu 7,000,000 đ
15 Nghiệp vụ Quản lý dự án 1,400,000 đ
16 Nghiệp vụ Đấu thầu 800,000 đ
17 Huấn luyện An toàn lao động 800,000 đ
18 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động 4,500,000 đ
19 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch 1,800,000 đ
20 Nghiệp vụ Thiết bị Trường học 3,000,000 đ
21 Nghiệp vụ Thông tin thư viện 1,500,000 đ
22 Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng 1,800,000 đ
23 Đào tạo Quản lý Trường Mầm Non 3,000,000 đ
24 Nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non 2,200,000 đ
25 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp nghề – cao đẳng nghề 220,000 đ
26 Lớp nghiệp vụ sư phạm Cao đẳng Đại học 2,500,000 đ
27 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp 2,200,000 đ