Hướng Dẫn Viên Du Lịch

  • Quy định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
  • 25/08/2015 - Hướng Dẫn Viên Du Lịch
  • QUY ĐỊNH CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH             ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH Điều kiện chung cho Hướng dẫn viên du lịch Nội địa và Quốc tế 1/ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 2/ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không…

  • Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
  • 21/08/2015 - Hướng Dẫn Viên Du Lịch , Tin tức
  • LỚP HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH   Được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch, Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh các khoá đào tạo nghiệp vụ Hướng dẫn…