Ngoại ngữ

  • ÔN THI TIẾNG ANH TOEFL TIP
  • 26/02/2016 - Lịch khai giảng , Ngoại ngữ
  • ÔN THI TIẾNG ANH – TOEFL ITP   Đối tượng học Toefl-itp Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành không chuyên Tiếng Anh có nhu cầu thiết thực trong việc sử dụng ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu. Chi tiết…

  • Ôn thi B1, B2, C1 Khung tham chiếu Châu Âu
  • 03/08/2015 - Ngoại ngữ
  • CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B1, B2,C1 KHUNG CHÂU ÂU             Căn cứ theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 21/4/2009 quy định về qui chế đào tạo trình độ thạc sỹ, nghiên cứu sinh trong đó yêu cầu bắt buộc về trình độ năng lực ngoại…