Thông tin thư viện

  • Thong tin thu vien
  • Nghiệp vụ Thông tin thư viện
  • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Thông tin thư viện
  • Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ đang làm việc tại các cơ quan về lĩnh vực Thông tin – Thư viện trong cả nước, Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam mở khóa đào tạo về nghiệp vụ ngành Thông tin – Thư viện cấp…