Tin tức

  • Mở lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng
  • 06/08/2015 - Tin tức
  • THÔNG BÁO V/v mở lớp Nghiệp vụ văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng   (Đào tạo theo Thông tư 14/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch Công chức chuyên ngành Văn thư)     I. Mục đích của lớp học Nhằm trang…