Lịch khai giảng

  • Lịch khai giảng các khóa học ngắn hạn tháng 2/2016
  • 16/11/2015 - Lịch khai giảng , Tin tức
  • LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 2/2016 TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 1 Văn thư lưu trữ (xem nội dung đào tạo) K1:23/2/2016 K2:14/3/2016 2.200.000 Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN 2 Thư ký văn phòng (xem nội dung đào tạo) K1:14/13/2016 1.800.000 Tối 2-4-6 Thứ…

  • Lịch khai giảng các chương trình học
  • 22/08/2015 - Lịch khai giảng
  • TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 1 Văn thư lưu trữ (xem nội dung đào tạo) K1:23/8/2015 2.200.000       Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN   2 Thư ký văn phòng (xem nội dung đào tạo) K1:23/8/2015 1.800.000 Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN   3…