Lịch khai giảng

 • dau thau
 • Nghiệp vụ đấu thầu
 • 19/02/2016 - Chứng chỉ , Lịch khai giảng , Nghiệp vụ Xây dựng , Tin tức
 • Lớp học đấu thầu, Nghiệp Vụ Đấu thầu Lớp học nghiệp vụ đấu thầu, cấp Chứng chỉ đấu thầu được giảng dạy trên toàn quốc được căn cứ theo:         Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều…

 • images (21)
 • Lịch khai giảng lớp sơ cấp nghề tháng 2
 • 26/01/2016 - Lịch khai giảng
 • TT NGHỀ ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ CA HỌC KHAI GIẢNG PHỤ TRÁCH 1 Kỹ thuật chế biến món ăn (Món Á, Âu, Chay) 3 tháng 4,000,000 Sáng 2/4/6 22/02/2016 Ghi chú: – Học phí trên đã bao gồm Nguyên vật liệu thực hành, tài liệu học tập.   Mọi thông tin xin vui…

 • lich-khai-giang-
 • Lịch khai giảng các khóa học ngắn hạn tháng 2/2016
 • 16/11/2015 - Lịch khai giảng , Tin tức
 • LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 2/2016 TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 1 Văn thư lưu trữ (xem nội dung đào tạo) K1:23/2/2016 K2:14/3/2016 2.200.000 Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN 2 Thư ký văn phòng (xem nội dung đào tạo) K1:14/13/2016 1.800.000 Tối 2-4-6 Thứ…

 • lich-khai-giang-
 • Lịch khai giảng các chương trình học
 • 22/08/2015 - Lịch khai giảng
 • TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG 1 Văn thư lưu trữ (xem nội dung đào tạo) K1:23/8/2015 2.200.000       Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN   2 Thư ký văn phòng (xem nội dung đào tạo) K1:23/8/2015 1.800.000 Tối 2-4-6 Thứ 7 & CN   3…

 • logo
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
 • 06/08/2015 - Lịch khai giảng , Tin tức
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  (Điều kiện cần và đủ để xin cấp thẻ Nội địa và Quốc tế)  – Căn cứ theo Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật…

 • lich-khai-giang-
 • Lịch khai giảng các khóa đào tạo Ngắn Hạn
 • 22/07/2015 - Lịch khai giảng , Tin tức
 •   LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH  NGẮN HẠN  TT Chương trình học Ngày học Học phí Ghi chú 1 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (Xem nội dung đào tạo) 13/8 27/8 800.000 3 ngày 2 Quản lý Dự án (Xem nội dung đào tạo) 17/8 1.400.000 5 ngày 10 tối 3 Môi giới Bất…

Trang 2 trên 212