Kế toán Trưởng Hành chính sự nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPKế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

 Căn cứ theo Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính -Bộ  Nội vụ về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, trợ lý phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị, tổ chức kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ theo Quy định về Nội dung Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT – BTC ban hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ theo điều 53 quy định về  “Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ – CP : Tất cả các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng”.

Nhằm mục đích nâng cao trình độ về nghiệp vụ, chuyên môn cho các cán bộ đang làm công tác về Kế toán trên địa bàn các địa phương trên cả tỉnh thành trên cả nước. Công ty CP Giáo dục Việt Nam thông báo mở lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng  Hành chính sự nghiệp như sau:

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ

– Thời gian đào tạo khóa học: 2,5 tháng/khóa học – học vào các buổi tối  các ngày trong tuần hoặc ngày T7, CN

– Khai giảng: Các lớp mới khai giảng liên tục

– Địa điểm học: Tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng và các tỉnh khác trên toàn quốc

– Học phí: 1.800.000 – 3.000.000 đ( tùy vào địa điểm tổ chức khóa học).

NỘI DUNG: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011) bao gồm  02 phần và 10 chuyên đề sau:

Kiến thức chung:
Chuyên đề 1: Nội dung Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Chuyên đề 2: Nội dung Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.
Chuyên đề 3:Nội dung  Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước.
Chuyên đề 4: Nội dung Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Kiến thức Nghiệp vụ:
Chuyên đề 5: Nội dung Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.
Chuyên đề 6: Nội dung Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.
Chuyên đề 7: Nội dung Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 8: Nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chuyên đề 9: Nội dung Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
Chuyên đề 10: Nội dung Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

CHỨNG CHỈ: Kết thúc khoá học về bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng, học viên đạt yêu cầu về kết quả thi trở lên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (chứng chỉ này có giá trị và hiệu lực nhằm bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

THỦ TỤC NHẬP HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

– 01 Bản sao bằng tốt nghiệp  phô tô công chứng( không quá 6 tháng).

– 01 Chứng minh nhân dân photo

– 01 Mẫu đơn nhập học theo mẫu của trung tâm đào tạo có dán ảnh, đóng dấu xác nhận của đại diện đơn vị cơ quan mà học viên đang công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

– 04 ảnh 3×4 (Thông tin họ tên, ngày sinh ghi tại mặt sau ảnh)

Bài viết liên quan