Khóa học ngắn hạn

 • ISO 9001
 • Khóa học ISO 9001:2008
 • 04/08/2015 - ISO - 5S , Khóa học ngắn hạn
 • KHÓA HỌC GIỚI THIỆU YÊU CẦU TIÊU CHUẨN THEO ISO 9001:2008 Khóa học này được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (phiên bản năm 2008) cho người học và giúp cho học viên hiểu rõ về khái niệm và nguyên tắc chung của Hệ thống Quản…

 • QLDA
 • Nghiệp vụ Quản lý dự án
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Nghiệp vụ Xây dựng
 • Nhằm cập nhật các kiến thức pháp luật /Chính sách về đầu tư, Các kỹ năng về lập thẩm định, giám sát hay đánh giá cho các tổ chức, cơ quan, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Nghiệp vụ Quản lý dự…

 • Dau thau
 • Nghiệp vụ Đấu thầu
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Nghiệp vụ Xây dựng
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành luật từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng và ban hành trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung thêm một…

 • Antoan
 • Huấn luyện An toàn lao động
 • 30/07/2015 - An toàn lao động , Khóa học ngắn hạn
 • Khai giảng liên tục Khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cấp chứng nhận/ chứng chỉ theo quy định tại thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH: An toàn leo cao, An toàn hóa chất, An toàn cơ khí, An toàn trên công trường xây dựng, An toàn Điện, An toàn thiết bị nâng hạ,… Chương trình được chia thành 3 nhóm đối…

 • Thong tin thu vien
 • Nghiệp vụ Thông tin thư viện
 • 30/07/2015 - Khóa học ngắn hạn , Thông tin thư viện
 • Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ đang làm việc tại các cơ quan về lĩnh vực Thông tin – Thư viện trong cả nước, Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam mở khóa đào tạo về nghiệp vụ ngành Thông tin – Thư viện cấp…

Trang 2 trên 212